WYKSZTAŁCENIE

Jestem lekarzem rodzinnym, co oznacza, że ukończyłam specjalizację z medycyny rodzinnej. Badam dzieci i dorosłych, zajmując się zarówno profilaktyką (zapobieganiem chorobom) jak i leczeniem. W zakres kompetencji lekarza rodzinnego wchodzi znajomość najczęściej spotykanych zagadnień łączących kilka dziedzin medycyny.

Bycie lekarzem rodzinnym nie jest tożsame z byciem internistą czy pediatrą (choć zakres kompetencji mamy częściowo wspólny), lekarzem ogólnym (nie ma już takiej specjalności) ani, tym bardziej, lekarzem bez specjalizacji (specjalizacja z medycyny rodzinnej trwa dla lekarza po studiach i stażu dodatkowe 4 lata).

ROZWÓJ ZAWODOWY

W wolnym czasie regularnie biorę udział w szkoleniach zawodowych. Dotyczą one zarówno profilaktyki  jak i leczenia chorób ostrych i  przewlekłych, w tym układu ruchu. Ukończyłam kursy oraz wykonuję badanie ultrasonograficzne jako uzupełnienie wizyty lekarskiej w przychodni ("point of care ultrasound"). Naukowo:

Dodatkowo współpracuję naukowo z wydawnictwem medycznym Edra Urban & Partner (dawniej Elsevier Urban & Partner) w zakresie prac redakcyjnych i tłumaczeń z języka angielskiego. Brałam udział w tłumaczeniu m.in następujących książek :

"Historia cukrzycy"

"Diagnostyka różnicowa najczęstszych dolegliwości"

"Dermatologia- diagnostyka różnicowa"

"Opieka farmaceutyczna"

"Procedury zabiegowe i diagnostyczne  w dermatologii i medycynie estetycznej